Såld

Anrik och välkänd fastighet i Ystad hamn...

Main image

Hamngatan 14

Ystad

Anrik och välkänd fastighet i Ystad hamn med restauranglokal (ca 250 kvm) och två lägenheter (ca 150 kvm). Hela huset blir tillgänglig för köparen.

Fastigheten kommer att säljas via offentlig auktion av advokat Fredric Wikman den 29 september kl 09.30 på Hotell Fritiden.

Bostadsinfo
Status
Såld
Pristyp
Högstbjudande
Boarea
400 m²
Tomtareal/mark
298 m²
Byggnadsår
1929
Boendeform
Övrigt
Tillträde
Diskuteras
Ansvarig Fastighetsmäklare
Profile Image
Dan Eliasson
+46708-18 12 00

Rumbeskrivning

RESTAURANGEN - Flera rum för servering, kundtoalett, bar, köksytor och övriga ytor.

STORA LÄGENHETEN (vån 2) - Lägenhet medvardagsrum, kök, balkong, tre sovrum varav ett mindre samt badrum.

LILLA LÄGENHETEN (vån 3) - Lägenhet med vardagsrum, kök, wc/dusch och sovrum.

Vid frågor
Har ni frågor kring fastigheten och den offentliga auktionen kontaktas advokat Fredric Wikman, fredric@ahap.se

Läs mer om rummen

Övrigt

Auktionsvillkor för Ystad Hamnen 2:6 – Hamngatan 14
Fastigheten säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen genom av tingsrätten förordnad god man, advokat Fredric Wikman, Advokaterna Hurtig & Partners.
Följande villkor gäller för offentlig auktion avseende fastigheten Ystad Hamnen 2:6

Tid och plats för auktionen
Auktionen kommer att hållas den 29 september kl 09.30 på Hotell Fritiden, Österleden 19, konferensrum Crawl.

Budgivning
Bud avges muntligt vid auktionstillfället. Den som ropar in fastigheten på auktionen ska visa följande handlingar.
a. Legitimation
b. Bevittnad fullmakt om inrop sker för annans räkning. Av fullmakten ska framgå att den gäller för inköp av fastigheten Ystad Hamnen 2:6. Legitimation för såväl fullmaktsgivare som för egen räkning krävs.
c. Behörighetshandlingar för det fall köparen är en juridisk person.

Fri prövningsrätt
Säljarna förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.
Ett erhållet bud kan förkastas enligt 12 § samäganderättslagen om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och om de är ense om att avgivet bud inte ska antas. För det fall delägarna inte är ense kommer det högsta budet att antas, fri prövningsrätt förbehålles försäljarna.

Köpekontrakt och handpenning
Köpekontrakt upprättas på auktionsdagen. Handpenningen ska betalas genom överföring till Advokaterna Hurtig & Partner Syd:s klientmedelskonto i Sparbanken Sjuhärad/Swedbank. Handpenning om 10 % erläggs vid klubbslaget till klientmedelskonto i Sparbanken Sjuhärad/Swedbank: 8032-5, 4 379 359-5. Betalas inte handpenning ska fastigheten omedelbart ropas ut på nytt.

Tillträdesdag och slutlikvid
Tillträde enligt överenskommelse. I samband med tillträdet kommer de handlingar som god man har tillgång till rörande fastigheten överlämnas till köparen. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen på klockslag som gemensamt bestämmes i samband med att anbudet antagits och handpenningen erlägges. Likvidavräkning ska upprättas per tillträdesdagen. Då ska fastighetens inkomster och utgifter periodiseras och fördelas mellan köpare och säljare.
När köpeskillingen i sin helhet erlagts kommer god man överlämna kvitterat köpebrev och likvidavräkning.

Hävning och skadestånd
För det fall full betalning inte erlägges senast på tillträdesdagen äger den gode mannen rätt att omedelbart häva köpet. Köparen är då skyldig att erlägga skadestånd med belopp som motsvarar de merkostnader som uppkommer för en ny försäljning eller genom ett nytt auktionsförfarande samt för den skada som eventuellt kan uppstå om en lägre köpeskilling erhålles vid omförsäljningen. Skadeståndet ska i första hand avräknas mot erlagd handpenning.

Friskrivningsklausul
En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljarna friskriver sig från fel eller brister i fastigheten, även s.k. dolda fel. Köparen ska vara medveten om att en friskrivning av detta slag är fullständig och mycket långtgående.

Städning
Bostadshus överlåtes i grovstädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Vid frågor
Har ni frågor kring fastigheten och den offentliga auktionen kontaktas advokat Fredric Wikman, fredric@ahap.se, 076-062 59 00.

Läs mer
Fakta
Byggnadstyp
2½ plans
Fastighetsbeteckning
YSTAD HAMNEN 2:6
Område
Hamnen
Gatuadress
Hamngatan 14
Postnummer, ort
27143 Ystad
Tomtstorlek
298 m²
Boarea(BOA)
400 m²
Boareauppgifter enligt
Lantmäteriet
Boareabeskrivning
Ytan om 400 kvm är enligt lantmäteriet fördelad 250 kvm lokaler och 150 kvm bostäder. Köparen uppmanas att om det är av stor vikt för honom/henne, kontrollera fastighetens areor före köpet som ett led i sin undersökningsplikt.
Planer och bestämmelser
Stadsplan (Beslutsdatum: 19600610)
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
Fornlämning (Registreringsdatum: 20061105)
Taxeringsvärde(Byggnad)
3 742 000 kr
Taxeringsvärde(Mark)
1 422 000 kr
Summa taxeringsvärde
5 164 000 kr

Pantbrev/Inteckningar

Inteckningar
5
Totalbelopp
1 845 000 kr

Kostnader

Kommentar
Driftskostnader saknas då ingen verksamhet bedrivs för närvarande i lokalen.

Byggnad

Byggår
1929

Energideklaration

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.